Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.


Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w na stronie Latkowski.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na stronie Latkowski.pl (dalej jako "Strona Internetowa"). Administratorem Strony Internetowej jest Marcin Latkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LATKOWSKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "LATKOWSKI" NAZWA SKRÓCONA: P.P.U.H "LATKOWSKI" Marcin Latkowski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem Sitkówka 29A, 26-060 Chęciny, NIP 6570539176, REGON 290278578.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Strony internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

P.P.U.H ‘’LATKOWSKI’’ Marcin Latkowski

Sitkówka 29A, 426-052 Chęciny
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: marcin@latkowski.pl;
poczty tradycyjnej: ul. Sitkówka 29A, 426-052 Chęciny;
telefonu: + 48 601 980 165.