Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.


Instrukcja użytkowania

Użycie lamp
Lampy solne są przeznaczone do użycia wyłącznie wewnątrz budynków. Kryształy soli są silnie higroskopijne, tzn. przyciągają cząsteczki wody z atmosfery, więc powinny być używane w pomieszczeniach suchych. W przypadku zwiększenia wilgotności w pomieszczeniu, np. podczas deszczu, lampa powinna być w tym czasie włączona. Dzięki ogrzewaniu kryształu soli przez znajdującą się wewnątrz żarówkę, cząsteczki wody odparowują z powierzchni kryształu.
Uwaga! Jeśli lampa ma być przez dłuższy czas przechowywana w wilgotnych warunkach (np. w garażu, w bagażniku samochodu podczas deszczu itp.) należy zabezpieczyć lampę, szczelnie zamkniętym workiem foliowym.

Użycie lamp w pokojach i biurach
Używając lamp solnych w tych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na kilka zasad. Po pierwsze, w przypadku zawilgocenia lampy, skraplająca się na powierzchni kryształu woda może kapać na powierzchnię, na której postawiono lampę, co może spowodować uszkodzenie takiej powierzchni (np. odbarwienie, lub wypaczenie drewnianej powierzchni mebli). Stawiając lampę na powierzchniach, które mogą ulec uszkodzeniu (np. antyczne meble) należy pod lampą umieścić dodatkowe zabezpieczenie powierzchni (m.in. wodoszczelna serwetka z tworzywa sztucznego, podstawka z korka itp.) Przede wszystkim jednak, należy pamiętać o włączaniu lampy, jeśli wilgotność powietrza wzrasta. Po drugie, jeśli w pomieszczeniach w których znajduje się lampa solna przebywają małe dzieci i zwierzęta, należy unikać ustawiania lamp, na krawędziach mebli oraz tak, że przewód elektryczny lampy będzie dostępny dla dziecka. Lampę należy ustawić w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko spadnięcia lampy z wysokości.

Użycie lamp podczas odprężającej kąpieli
Lamp solnych można używać, do poprawienia efektu odprężającej kąpieli np. aromaterapeutycznej, trzeba jednak przestrzegać następujących zasad: - lampę należy ustawić w odległości minimum 2 metrów od wanny, najlepiej na podłodze lub drewnianym taborecie. - lampa powinna znajdować się cały czas włączona - po zakończeniu kąpieli należy przenieść lampę do suchego pomieszczenia (lampa nie jest przeznaczona do stałego użycia w wilgotnych pomieszczeniach) - nie wolno umieszczać lampy na wannie lub zbyt blisko niej! - nie dopuścić do zamoczenia lampy! Nie włączać ani wyłączać ani wyłączać lampy mokrymi rękami! - nie wolno używać lampy podczas kąpieli parowych oraz w saunie!
Należy pamiętać, że każde urządzenie elektryczne używane podczas kąpieli stanowi potencjalne zagrożenie zdrowia a nawet życia, trzeba więc zachować szczególną ostrożność w ich używaniu.

Silne zawilgocenie lampy
Sól ma właściwości higroskopijne, czyli zdolność wchłaniania wilgoci. Gdy w powietrzu występuje wysoka wilgotność, na lampce solnej może skraplać się woda. Im częściej lampka jest włączona, tym w mniejszym stopniu jest narażona na zawilgocenie będącego skutkiem wzrostu wilgotności powietrza. Jeżeli lampa ulegnie jednak silnemu zawilgoceniu (widoczna woda pod lampą), należy niezwłocznie wyłączyć ją z prądu, a następnie wyciągnąć element elektryczny (patrz poniżej: wymiana żarówki) i sprawdzić czy jest on całkowicie suchy. Jeżeli w elemencie elektrycznym znajduje się wilgoć, należy umieścić go suchym, ciepłym miejscu do czasu całkowitego osuszenia. Kryształ soli należy wytrzeć suchą bawełnianą szmatką, na tyle na ile jest to możliwe, zwracając szczególną uwagę na otwór w którym umieszcza się element elektryczny. Po sprawdzeniu / osuszeniu elementu elektrycznego i kryształu soli należy złożyć lampę i włączyć na kilka godzin.

Czyszczenie lampy
Po odłączeniu od prądu lampę można czyścić wilgotną szczoteczką lub ścierką, a następnie osuszyć włączając lampę na kilka godzin. Po całkowitym demontażu elementu elektrycznego można również umyć lampę w bieżącej wodzie, nie należy jednak zamaczać otworu w którym umieszcza się element elektryczny. Umyty kryształ soli należy wytrzeć suchą bawełnianą szmatką, na tyle na ile jest to możliwe a następnie zmontować i włączyć lampę na kilka godzin.

Wymiana żarówki
UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PONIŻSZYCH CZYNNOŚCI NALEŻY WYJĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDA SIECIOWEGO!

  1. Położyć oprawę na boku i podważyć ostrym narzędziem metalowa podstawę sprężyny utrzymującej oprawkę.
  2. Po wyjęciu oprawki ze sprężyną z bryły solnej wymienić żarówkę.
  3. Włożyć oprawkę wraz ze sprężyną do bryły solnej.
  4. Lampę ustawić w pozycji pracy i przyłączyć do gniazda sieciowego.
  5. W przypadku nie świecenia lampy po wymianie żarówki, skontaktować się ze sprzedawcą.
  6. W przypadku uszkodzenia kabla przyłączeniowego możliwa jest jego wymiana jedynie w serwisie za pośrednictwem sprzedawcy lampy.

Zwierzęta domowe
Czasem zdarza się, że zwierzęta domowe (najczęściej psy) instynktownie liżą lampę aby uzupełnić składniki mineralne w organizmie. Lampa solna nie jest przeznaczona do celów spożywczych, jednak jest wykonana ze 100% naturalnej soli, więc nie stanowi zagrożenia dla zwierząt domowych.

Dane techniczne:
Lampa solna elektryczna; napięcie 220-230V, żarówka: E14 - max. 40W

Sposób postępowania ze zużytymi oprawami przenośnymi (lampy stojące i biurkowe)
Zużyte urządzenia elektryczne (lampy stojące i biurkowe) są surowcami wtórnymi — nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/WE) obowiązującą w Unii Europejskiej d!a używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować się oddzielnie do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180. poz 1495) i mają zapewniać odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.